Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia taktyczne w lasach Nadleśnictwa Lidzbark

Zabezpieczenie terenów leśnych przed pożarami i umiejętność prowadzenia sprawnych akcji gaśniczych, a także informowanie społeczeństwa o zagrożeniu pożarowym i wzbudzenie czujności to najważniejsze elementy profilaktyki przeciwpożarowej. Dlatego też Straż Pożarna dba o regularne szkolenia kadry w tym zakresie oczywiście z pomocą Lasów Państwowych, w tym i naszego nadleśnictwa. Na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, w tym Leśnictw Kiełpiny i Słup (Gmina Grodziczno), odbyły się ćwiczenia pożarowe zorganizowane przez Komendanta Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Scenariusz ćwiczeń zakładał wykrycie pożaru przez dostrzegalnie pożarowe Nadleśnictwa Lidzbark, powiadomienie PSP w Nowym Mieście Lubawskim, uruchomienie miejscowych jednostek OSP, zgłoszenie zdarzenia do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego RDLP w Olsztynie celem zadysponowania do akcji gaśniczej statku powietrznego Dromader, dwa zrzuty wody na pożar oraz zaopatrzenie statku powietrznego w wodę na miejscowym lądowisku znajdującym się w miejscowości Wlewsk. Ćwiczenia trwały około dwóch godzin. Sprawdzono wykonanie poszczególnych elementów taktycznych. Koordynacja działań służb, poprawność wykonania zadań, czasy dolotów i dojazdów, zostały wysoko ocenione przez obserwatorów ćwiczeń.

fot. D. Wacławik