Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Opis łowiska

Nadleśnictwo Lidzbark obejmuje Rejon Hodowlany nr 9 Konopaty. W skład Rejonu wchodzi 18 obwodów łowieckich:

Obwód nr 329 – Koło Łowieckie „Łoś" w Olsztynie
Obwód nr 343 – Koło Łowieckie „Lis" w Ostródzie
Obwód nr 344 – Koło Łowieckie „Lot" w Warszawie
Obwód nr 345, 359 – Koło Łowieckie „Szarak" w Działdowie
Obwód nr 346, 361 – Koło Łowieckie „Hubertus" w Olsztynie
Obwód nr 358, 369 – Koło Łowieckie „Świt" w Działdowie
Obwód nr 360, 365, 366 – Koło Łowieckie „Dzik" w Lidzbarku
Obwód nr 362, 367 – Koło Łowieckie „Echo" w Warszawie
Obwód nr 368 – Koło Łowieckie „Głuszec" w Nasielsku
Obwód nr 370 – Koło Łowieckie „Uroczysko" w Warszawie
Obwód nr 61 – Koło Łowieckie „Ryś" w Warszawie
Obwód nr 49 – OHZ Konopaty

Łączna powierzchnia Rejonu Hodowlanego nr 9 to 103 738 ha.


W Rejonie Hodowlanym znajduje się jeden obwód wyłączony nr 49 OHZ Konopaty. Całkowita powierzchnia OHZ to 4770 ha, z czego grunty leśne stanowią 77% tej powierzchni. Są to drzewostany głównie iglaste średnich i starszych klas wieku.
Na terenie OHZ Konopaty prowadzone jest intensywne zagospodarowanie łowisk, w tym:
- uprawa poletek łowieckich,
- zagospodarowanie łąk śródleśnych dla zwierząt,
- zakładanie wodopojów oraz sadów drzew owocowych,
- budowa urządzeń łowieckich (paśniki, ambony, zwyżki, lizawki).
W okresie niedoboru karmy bądź jej niedostępności dla zwierzyny prowadzi się dokarmianie zwierzyny, a w okresie zasiewów na sąsiadujących z OHZ polach uprawnych - uprawę pasów zaporowych.
W ramach OHZ prowadzona jest także wolierowa hodowla bażantów. Wyhodowane bażanty zasilają lokalnie występującą w stanie dzikim populację bażanta, a częściowo sprzedawane są podmiotom obcym do dalszej hodowli.

Wolierowa hodowla bażantów

Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Lidzbark już od 2004 roku zajmuje się wolierową hodowlą bażanta. Na ten cel zostały przeznaczone dwie wychowalnie i cztery woliery z zamontowaną deszczownią o powierzchni 3,2 ha z budynkiem socjalnym.
Obiekt w Konopatach powstał w 1981 r. Od 1990 r. był prowadzony między innymi przez firmę „Animex", a następnie Leśny Zakład Doświadczalny Rogów SGGW Warszawa. Od 2004 roku ponownie jest zarządzany przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Lidzbark. OHZ położony jest w cichej i spokojnej okolicy, wśród malowniczych lasów województwa mazowieckiego, niedaleko wsi Konopaty. Jest to największy w Polsce OHZ Lasów Państwowych, który prowadzi taką działalność.

Jak hodujemy bażanty?

Cykl hodowlany bażantów zaczyna się w drugiej połowie maja, kiedy kupujemy jednodniowe bażanty. Ptaki zostają umieszczone w kojcach pod kwokami elektrycznymi, rozmieszczonymi w dwóch wychowalniach. Młode pozostają pod sztuczną kwoką do 9 – 10 dnia, dopóki nie zaczną wyfruwać z kojców. Wtedy bażanty wypuszcza się, aby rozeszły się po wychowalni. Wychowalnie podzielone są na dwie części, w których znajdują się pisklęta w tym samym wieku. Hodowla bażanta jest ściśle uzależniona od warunków atmosferycznych, dlatego młode trzytygodniowe ptaki wychodzą na wybiegi przy sprzyjającej pogodzie.
Gdy bażanty skończą 6 - 7 tygodni, otwiera im się korytarze z siatki między małymi wybiegami a dużymi ponad 3-hektarowymi wolierami. Przez pierwsze 2-3 tygodnie wychowalnie nie są zamknięte i ptaki mogą do nich wracać na noc. Po tym okresie, zamyka się korytarze i bażanty pozostają w dużych wolierach do sprzedaży.
Ptaki pochodzące z wolierowej hodowli są przeznaczone przede wszystkim do dalszej hodowli (sprzedawane są podmiotom zewnętrznym), do zasilenia lokalnie występującej w łowisku populacji bażanta łowisk, jak również do celów konsumpcyjnych. Od 2013 r. w Ośrodku Hodowli Zwierzyny znajduje się punkt sprzedaży bezpośredniej. Klienci detaliczni mogą zaopatrywać się tam odpłatnie w tusze bażanta. Obecna infrastruktura pozwala na wyhodowanie ok. 10-12 tys. szt. bażantów (przy liczbie ok. 14 tys. jednodniówek). Staramy się hodować dorodne i wyselekcjonowane ptaki, które będą sobie dobrze radziły po wypuszczeniu ich na wolność.

W październiku 2013 r. w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty nagrany został program łowiecki o naszych bażantach. Reżyserem programu jest pani Aniela Smoczyńska.  Film był emitowany 4-krotnie na antenie TVP Olsztyn. Przedstawia historię pochodzenia populacji bażantów, sposób hodowli w naszym OHZ, jak również zachowania behawioralne i wartość użytkową ptaków.

 

Oferta polowań

Serdecznie zapraszamy wszystkich myśliwych krajowych i zagranicznych na polowania do Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Konopatach. Organizujemy polowania indywidualne oraz zbiorowe (metoda tradycyjna oraz metoda szwedzka, tzw. cichych pędzeń). Szczegółowych informacji dotyczących terminów udziela Wojciech Białecki, tel. 608-434-536.

Kwatera myśliwska

Istnieje możliwość wynajęcia pokoi w Kwaterze Myśliwskiej w OHZ Konopaty zarówno na potrzeby pobytu myśliwych, jak i turystów indywidualnych. Pokoje 1-, 2- oraz 3-osobowe położone są na I piętrze. Wyposażone zostały w jednoosobowe łóżka, szafę, stół z krzesłami oraz łazienkę. W holu kwatery znajduje się miejsce do odpoczynku oraz kącik prasowy. Sala kominkowa połączona z jadalnią znajduje się na parterze.