Lista aktualności Lista aktualności

Obiekty edukacyjne

Celem edukacji leśnej jest stałe podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie nastawienia do leśnictwa, ochrony przyrody i środowiska. Ze względu na to, iż przedstawienie całej pracy leśnika bezpośrednio w terenie nie jest możliwe, Nadleśnictwo Lidzbark udostępnia do zwiedzania szkołom oraz wszystkim zainteresowanym muzeum leśne oraz ścieżki przyrodnicze, na których zgromadzono obiekty edukacyjne w jednym miejscu, co pozwala na pełne zaprezentowanie całości zagadnień leśnych i przyrodniczych, bo nic tak nie uczy, jak bezpośredni kontakt z przyrodą, możliwość jej „dotknięcia". Zgromadzenie w jednym, szczególnie atrakcyjnym pod względem przyrodniczym miejscu tak wielu elementów, plansz i tablic znakomicie ułatwi Państwu zwiedzanie i poznawanie tajników leśnictwa. 

Poniżej przedstawiamy krótko miejsca, które można odwiedzić:

1. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Nad Jeziorem Lidzbarskim"

Jej trasa ma długość około 2,5 km. Biegnie po morenowym terenie z kilkoma mniejszymi wzniesieniami. Na jej trasie zapoznać się można z pojęciem grądów, całoroczną pracą leśnika, łowiectwem, obejrzeć z pomostu widok na Jezioro Lidzbarskie oraz przejść uroczą Aleją Dębów Pomnikowych. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

2. Ścieżka przyrodniczo-leśna OHZ Konopaty

Trasa ścieżki ma długość 1 km. Znajdują się tam tablice edukacyjne o tematyce łowieckiej oraz różne urządzenia pokazowe związane z obserwacją zwierząt. Dodatkową atrakcją ścieżki są zagrody z muflonami, dzikiem i bażantami, a także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku angielskim służące poznaniu tropów zwierząt. Ścieżka czynna przez cały rok, przeznaczona do samodzielnego zwiedzania.

3. Muzeum Leśne

Powstało w 2005 roku. Znajduje się ono bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark. Zgromadzono tu tablice dotyczące zagadnień leśnych, sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie oraz przekroje drewna różnych gatunków drzew. Można tu zobaczyć m.in. pierwszy komputer Nadleśnictwa Lidzbark, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, starą centralkę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu. Muzeum można zwiedzać samodzielnie w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

4. Szlaki rowerowe

Od 2008 roku w Nadleśnictwie Lidzbark funkcjonuje sieć szlaków rowerowych biegnących przez malownicze krajobrazowo tereny o dużych walorach przyrodniczych. Łącznie wyznaczono 7 szlaków rowerowych. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Lidzbark z Urzędem Miasta i Gminy Lidzbark oraz Starostwem Powiatowym w Żurominie udało się oznakować prawie 80 km szlaków rowerowych. Szlaki w Gminie Lidzbark rozpoczynają się przy tzw. małym jeziorku, natomiast szlaki województwa mazowieckiego rozpoczynają się w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach.

W lesie, na obiektach turystycznych mogą wystąpić przeszkody powstałe w sposób naturalny np. wywroty (drzewa przewrócone), złomy (drzewa ze złamanym wierzchołkiem) czy obłamane konary drzew na skutek podmuchów silnych wiatrów. W przypadku zauważenia takiej bądź innej przeszkody, prosimy zgłaszać ten fakt do Nadleśnictwa Lidzbark, tel. (23) 696 1512, e-mail: lidzbark@olsztyn.lasy.gov.pl

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z obiektów edukacyjnyco-turystycznych oraz regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej prowadzonej na terenie nadleśnictwa z terenu obszaru RDLP w Olsztynie.