Wydawca treści Wydawca treści

Nasza Historia

Historia działalności Nadleśnictwa LIdzbark

Jak to się zaczęło?
 
Pierwsze wzmianki dotyczące prowadzenia w okolicach Lidzbarka planowej gospodarki leśnej pochodzą z połowy XIX wieku. Na terenie dzisiejszej siedziby leśnictwa Kiełpiny istniała wówczas zamieszkana przez leśników osada o nazwie Klodina (Kłodzina) licząca 8 domów. 
 
Historia samego Nadleśnictwa Lidzbark jako jednostki administracyjnej sięga roku 1874, kiedy to Nadleśnictwo Lidzbark powstało jako Nadleśnictwo Królewskie. 
   
W Nadleśnictwie znajdują się dwie mapy pochodzące: 
- jedna z 1894 roku - z naniesionym obrębem Lidzbark (wówczas Lautenburg); istniał już wtedy podział powierzchniowy i kolejna numeracja oddziałów od 1 do 267, a powierzchnia tego obrębu wynosiła 6501 ha; 
- druga z 1908 roku - z naniesionym obrębem Kostkowe (wówczas Kosten) również przedstawiająca istniejący wówczas podział powierzchniowy i numerację oddziałów od 1 do 179 z powierzchnią obrębu wynoszącą 4319 ha.
 
W 1945 roku powołano Nadleśnictwo Lidzbark. W jego skład weszły lasy państwowe przedwojennego Nadleśnictwa Lidzbark, część przedwojennego Nadleśnictwa Kostkowo i Nadleśnictwa Dwukoły oraz lasy, które należały wcześniej do majątków Wlewsk, Cibórz, Gródki i do innych mniejszych majątków, jak również Lasy miasta Lidzbark - przejęte na mocy Dekretu PKWN z 12.XII.1944r.
  
Nadleśniczowie Nadleśnictwa Lidzbark
       
Pierwszym nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark był Wincenty Sokołowski, który pełnił obowiązki nadleśniczego tuż po odzyskaniu niepodległości do 1939 roku. Funkcje nadleśniczego w latach 1945-1950 sprawował Witold Kowalczewski. Kolejnymi nadleśniczymi w latach 1950-2016 byli: Józef Łach, Lucjan Wacławik, Leon Garbaczyński, Jan Karetko, Tadeusz Iskra oraz Jacek Folborski.