Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Zapraszamy do odwiedzin lasów Nadleśnictwa Lidzbark. Nasze lasy są zawsze otwarte dla Państwa, dlatego zachęcamy do wypraw zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Poniżej znajduje się oferta edukacyjna Nadleśnictwa, z którą można się zapoznać i wykorzystać do celów edukacyjnych:

1. Ścieżka przyrodniczo-leśna "Nad Jeziorem Lidzbarskim" - zwiedzanie indywidualne

Ścieżka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Lidzbark, tj. w miejscowości Lidzbark-Nadleśnictwo. Jej trasa ma długość około 2,5 km. Biegnie po morenowym terenie z kilkoma mniejszymi wzniesieniami. Na jej trasie zapoznać się można z pojęciem grądów, całoroczną pracą leśnika, łowiectwem, obejrzeć z drewnianego pomostu widok na Jezioro Lidzbarskie oraz przejść uroczą Aleją Dębów Pomnikowych. Ścieżka czynna jest przez cały rok. Czas przejścia spacerem - około 1-1,5h. Ścieżka nie jest dostosowana do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, gdyż znajdują się na niej dwa trudniejsze podejścia na skarpie. 

2. Ścieżka przyrodniczo-leśna "OHZ Konopaty" - zwiedzanie indywidualne

Ścieżka położona jest na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Konopaty", tj. w miejscowości Konopaty 38A. Trasa ścieżki ma długość około 1 km. Wyposażona jest w tablice edukacyjne o tematyce łowieckiej oraz różne urządzenia pokazowe związane z obserwacją zwierząt. Dodatkową atrakcją ścieżki jest zagroda, gdzie okresowo przetrzymywane są bażanty lub daniele. Ścieżka czynna przez cały rok. Czas przejścia spacerem - około 30-40 minut. Poza tarasem widokowym pozwalającym na obserwację zagród zwierząt z góry ścieżka dostosowana jest do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

3. Stała wystawa w izbie edukacyjnej - zwiedzanie indywidualne

Izba edukacyjna znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa Lidzbark, w miejscowości Lidzbark-Nadleśnictwo. Zgromadzono w niej sprzęt i urządzenia stosowane dawniej w leśnictwie, przekroje drewna różnych gatunków drzew, inne historyczne eksponaty. Można tu zobaczyć m.in. pierwszy komputer Nadleśnictwa Lidzbark, sprzęt do żywicowania, sprzęt do pomiaru i cechowania drewna, centralę telefoniczną, urządzenia stosowane w ochronie lasu. Wystawę można zwiedzać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. Czas zwiedzania - około 30 minut. Izba edukacyjna jest dostosowana do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

4. Zajęcia edukacyjne z leśnikiem dla grup do 25 osób

Program zajęć obejmuje zwiedzanie wystawy w izbie edukacyjnej z leśnikiem i wspólne wyjście na ścieżkę przyrodniczo-leśną "Nad Jeziorem Lidzbarskim". Istnieje możliwość bezpłatnej organizacji ogniska dla grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych po przeprowadzonych zajęciach. Nadleśnictwo Lidzbark zapewnia bezpłatnie miejsce na ognisko oraz opał. Nie dysponujemy możliwością przygotowania prowiantu. Miejsce na ognisko znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark i nie jest zadaszone. W przypadku chęci organizacji ogniska pod zadaszeniem istnieje możliwość skorzystania z wiaty znajdującej się w szkółce leśnej Nadleśnictwa Lidzbark, zlokalizowanej około 2,8 km od siedziby Nadleśnictwa (konieczność samodzielnego dojścia drogą asfaltową lub dojazd we własnym zakresie). Czas trwania zajęć edukacyjnych połączonych z ogniskiem to około 2-3h. Zapisy na zajęcia odbywają się z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 23-696-3483, tel. kom. 509-642-005. W przypadku braku możliwości kontaktu na ww. numery telefonów należy skontaktować się z sekretariatem Nadleśnictwa Lidzbark, tel. 23-696-1512. Na życzenie istnieje możliwość organizacji warsztatów edukacyjnych oraz zajęć dla grup powyżej 25 osób - do uzgodnienia telefonicznego pod ww. numerami telefonów.

Zagrożenia, jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć z edukacji leśnej w Nadleśnictwie Lidzbark: możliwość ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta; trudności wynikające z nierównomiernego ukształtowania terenu; podrażnienia i alergie wywołane przez rośliny; niebezpieczeństwa będące konsekwencją samowolnego oddalenia się od grupy lub spożywania używek albo używania ognia; niebezpieczeństwa i niedogodności spowodowane brakiem odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków pogodowych i terenowych.

 

 

fot. Gabby Orcutt

Poniżej znajduje się regulamin korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych oraz regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej prowadzonej na terenie nadleśnictwa z terenu obszaru RDLP w Olsztynie: