Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lidzbark, składające się z obrębów Kostkowo i Konopaty, położone jest na terenie województwa warmińsko - mazurskiego w następujących gminach:

- powiatu działdowskiego: Działdowo, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, miasto Lidzbark,

- powiatu nowomiejskiego: Grodziczno,

- powiatu ostródzkiego: Dąbrówno, Lubawa

oraz na terenie województwa mazowieckiego w gminie Lubowidz powiatu żuromińskiego.

Lasy Nadleśnictwa Lidzbark położone są w zasięgu trzech krain przyrodniczo - leśnych. Do krainy I - Bałtyckiej, dzielnicy 8 – Pojezierza Iławsko-Brodnickiego zaliczamy leśnictwa: Klonowo, Słup, Sarnia Góra z obrębu Konopaty oraz Olszewo, Kostkowo, Grzybiny, Kiełpiny (bez uroczyska Koszelewki) z obrębu Kostkowo. W krainie III – Wielkopolsko-Pomorskiej, Dzielnicy 3 – Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego znajdują się leśnictwa: Nowy Dwór, Borówno, Bryńsk, Lubowidz, Majdany i Konopaty. Do krainy IV – Mazowiecko-Podlaskiej, dzielnicy 1 – Niziny Północno-Mazowieckiej należą leśnictwa: Gródki, a także Płośnica, Filice, Turza Wielka, Kiełpiny (uroczysko Koszelewki) znajdujące się na obrębie leśnym Kostkowo.

Położenie geograficzne obszaru w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zawiera się między 19°38' do 20°18' długości geograficznej wschodniej oraz między 52°02' a 52°58' szerokości geograficznej północnej. Zgodnie z podziałem kraju na regiony fizyczno-geograficzne wg J. Kondrackiego obszar nadleśnictwa Lidzbark położony jest na terenie Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31) w dwóch podprowincjach:

•    Podprowincja Pojezierza Południowo-bałtyckiego (314-316), makroregion Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego (315.1) z dwoma mezoregionami: Garbu Lubawskiego (315.15) i Równiny Urszulewskiej (315.16).
•    Podprowincja Nizin Środkowopolskich (318), makroregion Niziny Północno-mazowieckiej (318.6) z mezoregionem Wzniesień Mławskich (318.63).