Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż dziczyzny

W ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Zdrowa Żywność z Polskich Lasów” na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w tym w Nadleśnictwie Lidzbark, a dokładnie w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach uruchomiono punkt sprzedaży bezpośredniej dziczyzny.

Głównym celem projektu jest promocja żywności pochodzącej z naszych pięknych lasów, a przede wszystkim dziczyzny jako najbardziej wartościowego i smacznego mięsa. Poprzez upowszechnienie konsumpcji i zwiększenie stopnia przerobu doskonałego surowca, jakim jest dziczyzna mamy nadzieję na powstawanie dodatkowych miejsc pracy na terenach wiejskich oraz na wsparcie promocji naszego pięknego regionu zachęcając do przyjazdu i skosztowania naszych lokalnych produktów.

 

Na czym polega sprzedaż?

Sprzedaż bezpośrednią prowadzi leśniczy Wojciech Białecki oraz podleśniczy Radosław Tamiła w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Konopatach. Adres miejsca to: Konopaty 38A, 09-304 Lubowidz. Kontakty do wyżej wymienionych osób to:

Pan Radosław Tamiła - nr tel. 531-081-517, e-mail: r.tamila@olsztyn.lasy.gov.pl

Pan Wojciech Białecki - nr tel. 608-434-536, e-mail: w.bialecki@olsztyn.lasy.gov.pl

Chcąc zakupić tuszę dzika, sarny, jelenia lub daniela należy uprzednio zamówić - najlepiej telefonicznie - u powyższych osób. Po złożeniu zamówienia klient oczekuje na potwierdzenie dostępności tuszy. Następnie po uzyskaniu potwierdzenia należy wybraną tuszę opłacić zgodnie z cennikiem. Dostępnymi formami płatności są: - wpłata gotówkowa u osoby prowadzącej sprzedaż, - wpłata gotówkowa w kasie Nadleśnictwa Lidzbark, - przelew na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lidzbark. Wydanie tuszy następuje po uregulowaniu należności. Wraz z tuszą klient otrzymuje dokument potwierdzający zakup, oryginał oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonej zwierzyny oraz - w przypadku zakupu tuszy dzika - oryginał wyniku badania weterynaryjnego pod kątem włośnicy.

Uwaga!

Nieopłacenie tuszy w ciągu 24h po powiadomieniu skutkuje utratą zamówienia.

Dostępność dziczyzny w ciągu roku będzie zależała od gatunków i związanych z nimi okresami polowań.

Tusze sprzedawane są w całości. Nadleśnictwo Lidzbark udostępnia całkowicie bezpłatnie miejsce do samodzielnego oskórowania i rozbioru (podziału) zakupionej tuszy.

Wszelkie dodatkowe ustalenia, uzgodnienia, prośby lub wątpliwości należy kierować również do wyżej wymienionych osób.