Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

11 OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POKRYWA LASY NADLEŚNICTWA LIDZBARK

Obszar Chronionego Krajobrazu– zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu Nadleśnictwa Lidzbark występuje 11 Obszarów Chronionego Krajobrazu:

- OChK Doliny Górnej Wkry

- Dąbrówieński OChK

- Hartowiecki OChK

- Buchnowski OChK

- OChK Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego Dębień

- Naguszewski OChK

- OChK Grzybiny

- OChK Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego Słup

- OChK Wzgórz Dylewskich

- OChK Okolic Rybna i Lidzbarka

- OChK Międzyrzecza Wkry i Skrwy.