Rezerwaty przyrody

NA OBSZARZE NADLEŚNICTWA LIDZBARK ZNAJDUJĄ SIĘ CZTERY REZERWATY PRZYRODY

Parki krajobrazowe

BLISKO 60% POWIERZCHNI NADLEŚNICTWA LIDZBARK ZAJMUJĄ PARKI KRAJOBRAZOWE

Obszary chronionego krajobrazu

11 OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POKRYWA LASY NADLEŚNICTWA LIDZBARK

Obszary Natura 2000

PRAWIE 25% POWIERZCHNI NADLEŚNICTWA ZAJMUJĄ OBSZARY NATURA 2000

Pomniki przyrody

32 POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE NADLEŚNICTWA TO ALEJE I GRUPY DRZEW, GŁAZY NARZUTOWE ORAZ POJEDYNCZE DRZEWA