Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

NA OBSZARZE NADLEŚNICTWA LIDZBARK ZNAJDUJĄ SIĘ CZTERY REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Lidzbark znajdują się 4 rezerwaty – 2 krajobrazowe i 2 leśne.

Rezerwat leśny Klonowo został utworzony 15.07.1958 r. Aktualnie zajmuje powierzchnię 32,64 ha. Przedmiotem ochrony jest drzewostan sosnowy o charakterze pomnikowym.

Rezerwat leśny Jar Brynicy powołano 21.04.1995 r. Obejmuje las grądowy dębowo-sosnowy o powierzchni 28,81 ha. Unikatowym elementem rezerwatu jest brzeg rzeki Brynica, która płynie w dolinie rezerwatu nadając jej malowniczy wygląd.

Rezerwat krajobrazowy Ostrów Tarczyński o powierzchni 106,98 ha utworzono 31.12.1993 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie urozmaiconych form krajobrazu oraz ekosystemów roślinnych północno-zachodniej części Wzgórz Mławskich.

Rezerwat Piekiełko, powołany 21.11.2001 r., zajmuje powierzchnię 26,19 ha. Mimo, że jest najmniejszym rezerwatem na terenie Nadleśnictwa, stanowi jednak najpiękniejszy jego obszar. Dolina Rzeki Wel o górskim przełomowym charakterze wraz z otaczającym ją drzewostanem i bogactwem florystyczno-faunistycznym przyrównywana jest do mazurskiej Krutyni.