Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

BLISKO 60% POWIERZCHNI NADLEŚNICTWA LIDZBARK ZAJMUJĄ PARKI KRAJOBRAZOWE

Parki krajobrazowe - są to obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Lidzbark znajdują się dwa parki krajobrazowe: 

Welski Park Krajobrazowy

Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy